ВИСОКОСТЕЛАЖЕН СКЛАД

Преустройство и смяна на предназначението на съществуваща сграда във високостелажен склад

Проекта представлява – заснемане,смяна на предназначението, реконструкция и преустройство на съществуваща сграда във високостелажен склад. Проектиран е да отговаря на най-високите противопожарни изисквания така, че да може да се складират стоки според наемателя. 

Застроена площ РЗП / кв.м.

Време за реализация / дни

Етажи

Информация за проекта

Проекта е изготвен въз основа на задание за проектиране и спрямо изискванията на възложителя. Проекта е изработен във фаза технически проект за преустройство, реконструкция и смяна на предназначението на съществуваща индустриална сграда във високостелажен склад.

Във връзка с инвестиционните планове на възложителя е изготвено заснемане за възстановяване на строителни книжа, след което проект за преустройство,реконструкция и смяна на предназначението на съществуваща индустриална сграда във високостелажен склад. Проекта отговаря на най-високите пожарни изисквания така, че да задоволи нуждите на всеки наемател. 

Нека построим неща заедно!

При интерес от Ваша страна, не се колебайте, а се свържете с нас. Ние ще отговорим на Вашето запитване възможно най-скоро

a.ivanov@tectonic-bg.com
1303 София, бул. Александър Стамболйски №144
088 943 3587