Център за грижа за лица с психични разстройства

Център за грижа за лица с психични разстройства

всички направления Център за грижа за лица с психични разстройства Проектното предложение „Изграждане на четири центъра за грижа за лица с психични разстройства на територията на община Струмяни“ е по приоритетна ос 5 ,,Регионална социална инфраструктура“ на ОП...
Жилищна сграда DB

Жилищна сграда DB

жилищна сграда DB Сградата материализира визията за модерно градско жилище, като предлага луксозно изпълнение, функционалност и удобство съчетано със спокойствие, сигурност и зелена околна среда в близост до парк. Застроена площ РЗП / кв.м. Време за реализация / дни...